Předškolní hudební kurzy


Rytmické krůčky      

 

Program Rytmické krůčky volně navazuje na První krůčky k hudbě, jedná se však již o cílenou hudební průpravu pro děti od 3,5 do 6 let. Děti zvládají hravou formou základy hudební nauky ve spojení s praktickými činnostmi a důraz je kladen především na rozvoj hudební představivosti.

K tomu slouží zejména:

  • vnímání metra, rytmu a interpretace na dětské hudební nástroje
  • rytmizace, melodizace a scénické vyjádření říkadel                                         
  • intonace pomocí solmizačních slabik
  • orchestrální hra s využitím klasických i dětských hudebních nástrojů
  • cílený poslech spojený s intenzivním vnímáním hudby

Elementární hra na hudební nástroje (zobcová flétna, keyboard, melodické rytmické nástroje…) může ulehčit rozhodnutí o typu případného dalšího instrumentálního vzdělávání.

Souhrnné informace:

DOPORUČENÝ VĚK 3,5–6 let

POČET VE SKUPINĚ 8–10 ve skupině s doporučeným doprovodem rodiče

UČEBNÍ DOBA jedna lekce týdně

OBSAH UČIVA tematické písně, intonace, rytmické hry, hra na hudební nástroje, pohybové hry spojené s poslechem hudby

UČEBNÍ MATERIÁL  pracovní sešit včetně doprovodného CD

ODKAZ NA VIDEO : www.youtube.com/watch?v=fvtt0cf0kBo