Předškolní hudební kurzy


 

OTÁZKY A ODPOVĚDI

 

Je možné vyzkoušet ukázkovou lekci?

Ano, pokud se rozhodujete, zda své dítě přihlásíte do kurzu a ještě nejste napevno rozhodnuti,

pak si domluvíte ukázkovou lekci v kurzu s volnou kapacitou.

Tato ukázková lekce se neplatí. Pokud se rozhodnete své dítě přihlásit, pak je to vaše první regulérní lekce.

 

Je možné využít náhradní lekce v případě nemoci?

Ano. Za pololetí máte možnost čerpání náhradních lekcí v dalších pobočkách naší Yamaha Class - viz nabídka Pobočky v Menu stránek.

Náhradu můžete čerpat v případě, že lekce je řádně omluvena z důvodu nemoci a to nejpozději do 19h předchozího dne, než se kurz koná (nejlépe sms).

Pokud lekci omluvíte ten samý den nebo až po konání lekce, pak nárok na  náhradu propadá.

Vždy se informujte u vyučujícího na možnosti náhrady v daném termínu a skupině.

Náhrada je  Vám umožněna jen v případě, že je v dané skupině volné místo.

Náhrady se do dalšího pololetí nepřevádějí.Nevyčerpané náhrady propadají.

Podle podmínek přihlášky máte tuto možnost 3x za pololetí ale náhrady se do dalšího pololetí již nepřevádějí.

Protože vím, že i s vybíráním náhrad může mít někdo problémy, nabízím pro vybrání náhrady i další možnosti –vezměte sebou na příští lekci dalšího 

sourozence, nabídnete lekci kamarádce s dítětem.

 

Máme zaplacený kurz ale dítě je bohužel dlouhodobě nemocné?

Pokud bude vaše dítě chybět 4  a více lekcí z důvodu nemoci (lekce bude mít řádně omluvené), pak je možné na základě lékařského potvrzení žádat o vrácení poměrné části školného nebo si je nechat převést do dalšího pololetí.

 

Co se skrývá pod pojmem „zápisné“?

"Zápisné" 150,-Kč, platí každý nový žák / 1x za celou kariéru docházky do Yamaha Class nebo Hudební školy Yamaha. Tento poplatek je za zavedení do systému a následný servis s tímto spojený ( systém omlouvání a výběru náhradních lekcí, zvýhodněný prodej hudebních nástrojů, zvýhodněné vstupy na akce Hudební mládeže a další). Ve všech Evropských zemích, kde HŠY působí, se účtuje a v ČR byl zaveden od školního roku 2007/08.

Pokud jste již s dítětem navštěvovali jinou pobočku yamahy a můžete to prokázat, pak již tento poplatek neplatíte.

 

Jak se platí školné a cena kurzu?

Kurz se platí vždy pololetně. Pokud nastoupíte do kurzu během školního roku, pak platíte pouze lekce, které ještě zbývají.

Školné se vybírá na prvních lekcích v hotovosti.

Pokud zapisujete do jakékoliv naší pobočky sourozence ( nemusí se jednat o stejný kurz),

pak Vám poskytujeme slevu z druhého školného ve výši 10%.Tato sleva se neposkytuje v případě,

že se  k výuce přidáte později a odchodíte méně než 12 lekcí kurzu.

 

Jaké pomůcky potřebuji na kurz?

Do kurzů si berte pohodlné sportovní oblečení. V kurzu pro Robátka doporučujeme čistou plenku pro ležící miminka. Pro malá batolátka nedoporučujeme pevnou obuv –vhodné jsou silnější protiskluzové ponožky nebo tzv. capáčky. 

Na výuku Prvních krůčků si noste vždy vyučovací materiály (leporelo, učebnice -zajišťuje Yamaha Class), malý penál s výtvarnými potřebami

 ( pastelky, nůžky, lepidlo, izolepa), leporelo.

Na Rytmické krůčky budete sebou nosit flétnu a penálek s pastelkami.

 

Musí mít doprovod dítěte hudební sluch a umět dobře zpívat?

Určitě to není nutné. Je skvělé pokud svému dítěti zpíváte a nemáte zábrany ani ve větší skupině, ale dítě vede ke zpěvu a hudbě hlavě  lektorka.

Díky využívání  učebních materiálů (včetně cd) je působení cílené, intenzivní a má patřičný efekt.

Kromě toho je ve skupinách vždy mnoho aktivně zpívajících rodičů / prarodičů….

Přítomnost dospělého doprovodu v hodině, třeba  i „nezpívajícího“, je především z důvodu zabezpečení dítěte.

 

Mohu mít na hodinách s sebou mladšího/staršího sourozence?

Ano, ale nesmí rušit výuku. Není dovoleno se s druhým dítětem zapojovat do výuky. Zaujme-li výuka sourozence natolik, může maminka využít nabídky výukového programu pro něj vhodného. Není-li toto možné a chtěla by pracovat s oběma dětmi ve stejné skupině bez ohledu na věk, zaplatí školné i za druhé dítě s možností výše uvedené slevy na výuku.

 

Jaké zvolit První krůčky k hudbě?

Jelikož se jedná o program s velkým věkovým rozpětím (18 měsíců - 4 roky) připravilo vedení Yamahy tři různá leporela, která mohou děti postupně s rodiči "odchodit".

V tomto školním roce 2013/14 budeme nabízet žluté leporelo pro tzv. začátečníky a modré pro tzv. pokročilé.

Nejedná se o úplně jinou obtížnost výuky, protože vždy vycházíme z věkových a hlavně subjektivních možností dětí v dané skupině.

Skupiny jsou vždy věkově smíšené (někdy je požadavek, aby sourozenci chodili spolu do kurzu -což plně chápeme) a mladším dětem je jen ku prospěchu, pokud vidí a napodobují staršího kamaráda.

 Z vlastní praxe víme, že není snadné skloubit rozvrh rodiče či prarodiče s konáním kurzu a proto "pouze  doporučujeme" - žluté leporelo pro děti od 18 měsíců do cca 3 let a modré leporelo od 3 do 4,5 roku.

 

 

Robátka či Krůčky?

Program Robátka je vypracován pro děti od 4 - 18 měsíců a z vlastní zkušenosti víme, že není dobře z něj předčasně tzv.“ utíkat do Krůčků“.

Chápeme, že starší dítě už je těžší a je s ním obtížnější manipulace, ale toto se dá v lekcích vyřešit. Chodící děti už tolik nezvedáme, snažíme se je motivovat k vlastnímu pohybovému projevu - záleží hodně na lektorce, aby vám dala správný návod.

Program má dítě vždy posouvat dál, ale pokud budou na děti kladeny větší nároky, než jsou z přirozeného vývojového hlediska schopny zvládnout, může se u nich vypěstovat odpor k hudební výuce natrvalo!

Pokud přemýšlíte o změně kurzu během školného roku, pak je dobré s dítětem nejprve První krůčky k hudbě  vyzkoušet a pak se rozmyslet.

 

 

Důležité informace ke kurzům:

 

 

Nepřítomnost vyučujícího bude nahrazena, suplována nebo jinak kompenzována.

Přijetí k výuce je vždy na celý školní rok, s možností ukončení docházky v pololetí, a to písemným oznámením.

Mezinárodní vyučovací materiály (učebnice - noty - CD) zajišťuje YAMAHA Class  a jsou určeny pouze k použití při výuce YAMAHA nebo pro domácí opakování. Nelze je dále rozmnožovat, či jiným komerčním způsobem zneužívat!

Dodržujte, prosím, pravidelnou a včasnou docházku do výuky, popř. domácí přípravu a dodržujte provozní řád, bezpečnostní a protipožární předpisy školy / MC / či jiných prostor, ve kterých probíhá tato výuka.