Předškolní hudební kurzy


 

ceník

Školné se vybírá v hotovosti spolu  s částkou pro pronajímatele prostoru, která se liší podle úrovně prostor a dalšího poskytovaného servisu klientům

(herna pro sourozence, kuchyňka pro ohřev jídla kojencům, vyhrazené parkoviště atd.)

Cenu kurzu na jednotlivé pobočce vám rádi sdělíme přímo na ukázkové lekci a nebo zašleme na vyžádání.

Školné platíte od data vašeho přihlášení do kurzu. V případě pozdějšího nástupu v průběhu pololetí tedy hradíte pouze poměrnou část pololetního školného.