Předškolní hudební kurzy


 Robátka                          

Robátka.avi (13,3 MB)

 Program Robátka je nejnovějším programem Hudební školy YAMAHA pro děti od 4 (!!!) do 18 měsíců. Na jeho vývoji se podílela celá řada fundovaných odborníků z oblasti hudební pedagogiky, pediatrie a dětské neuropsychologie. Dětem jsou nabízeny nejrůznější možnosti zapojení do tvůrčího procesu (se zřetelem k úrovni jejich smyslových a senzomotorických zkušeností). Získávají tak první elementární povědomí o hudbě.

Podstatou je proces "volného objevování". Dítěti dává možnost pozorovat a objevovat nabízené předměty s přihlédnutím k individuální úrovni smyslového vnímání. Dalšími aktivizačními prvky jsou společný zpěv, poslech hudby a hudebně-pohybové hry. Úloha rodičů spočívá v zajištění a zaopatření dětí.

Figurkou, která děti provází, roste stejně jako ony a prožívá s nimi témata vycházející z jejich života – koupání, uspávání, jídlo, pohyb, nemoci… je tuleň Robbie. Jednoduché tematicky uspořádané příběhy s písněmi a básněmi obsažené v příručce pro rodiče jsou doplněny hudbou na CD.

Souhrnné informace:

Doporučený věk:  od 4 do 18 měsíců

Počet ve skupině: 8–12 dětí v doprovodu jednoho z rodičů

Učební doba:  jedna lekce týdně

Obsah učiva: poznávání světa hudby prostřednictvím senzomotorických zkušeností

Učební materiál: leporelo včetně CD s písněmi a hudebními doprovody

ODKAZ NA VIDEO : www.youtube.com/watch?v=zcqCubCWZp4

Další informace najdete na: 

https://www.yamahaskola.cz/cs/predskolni-programy-hs-yamaha-v-poradu-sama-doma